DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt „Zakup wyposażenia wzbogaceniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.
Zadanie dotyczy zakupu fortepianu z akcesoriami oraz pianina na potrzeby działalności muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: 62 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 157 000,00 zł

Zapytanie ofertowe

Aktualności

Spotkania z naturą - wycieczka do Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie

Kolejne spotkanie z naturą w ramach projektu ,,Akademia Dzieci Rozwiń Skrzydła" odbyło się 22 lipca 2021 r. w Narwiańskim Parku Narodowym w Kurowie.

Dzieci zapoznały się z bogactwem przyrody bagiennej doliny Narwi. Uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w terenie pn. „Poznajemy przyrodę wszystkimi zmysłami” prowadzonych przez pracowników NPN oraz spacerowały ścieżką przyrodniczo-edukacyjną przebiegającą przez różne ekosystemy Parku.

Dużą atrakcją dla dzieci było zwiedzanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej ,,Młynarzówka”, gdzie w przyjazny i usystematyzowany sposób zostały zapoznane z mieszkańcami Parku oraz ich zwyczajami.

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com