DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt „Zakup wyposażenia wzbogaceniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.
Zadanie dotyczy zakupu fortepianu z akcesoriami oraz pianina na potrzeby działalności muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: 62 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 157 000,00 zł

Zapytanie ofertowe

Aktualności

Uciekła mi przepióreczka – zabawa i taniec

Obcowanie z muzyką ludową, uczestniczenie w zabawach ludowych, doświadczenie bliskiego, żywego spotkania z tradycjami muzycznymi i tanecznymi polskiej wsi, poznawanie polskiej tradycji jest dzisiaj niezwykle cenne, szczególnie w początkach edukacji muzycznej.

Na  kolejnych zajęciach w ramach realizowanego projektu pn. ,,Akademia Dzieci Rozwiń Skrzydła”, które odbyły się 31 lipca 2021 r. dzieci poznały bogatą kulturę muzyczną i taneczną naszych przodków. Wspólnie opracowały układ przestrzenno-ruchowy do utworu Uciekła mi przepióreczka. Młodzi tancerze z zapałem popisywali się umiejętnościami zdobytymi na wcześniejszych warsztatach muzyczno-tanecznych.

Tekst: Dorota Wyszołmirska
Autor zdjęć: Anna Kamińska

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com