DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt „Zakup wyposażenia wzbogaceniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.
Zadanie dotyczy zakupu fortepianu z akcesoriami oraz pianina na potrzeby działalności muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: 62 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 157 000,00 zł

Zapytanie ofertowe

Aktualności

Kłótnia na łące - warsztaty muzyczno-taneczne rozwijają skrzydła

Podczas kolejnych zajęć, które odbyły się 7 sierpnia w MOK, wybraliśmy się w magiczny świat pięknej muzyki wybitnego polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina,  dla którego przyroda była inspiracją do tworzenia wielkich dzieł muzycznych. Z pewnością dla dzieci było to przeżycie niecodzienne wcielić się w rolę, motyli, pszczół, much, świerszczy, dzięcioła czy osy. Mali melomani bawili się świetnie wspólnie tańcząc i grając na instrumentach, podczas gdy instruktor podsuwał im propozycję analizy formalnej Mazurka D–dur Fryderyka Chopina. To doświadczenie dało im dużo radości, satysfakcji i powodów do dumy.

  

Autor opisu i zdjęć: Dorota Wyszołmirska, prowadząca warsztaty muzyczno-taneczne.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com