DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt „Zakup wyposażenia wzbogaceniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.
Zadanie dotyczy zakupu fortepianu z akcesoriami oraz pianina na potrzeby działalności muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: 62 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 157 000,00 zł

Zapytanie ofertowe

Aktualności

Warsztaty multimedialne

Na zajęciach w ramach projektu Akademia Dzieci Rozwiń Skrzydła, które prowadziły instruktorki Miejskiego Ośrodka Kultury, uczestnicy zapoznali się z prostym, darmowym programem Canva, który pozwala na łatwe i szybkie zaprojektowanie grafik. Dowiedzieli się o tym, że oprócz typowych grafik korzystając z gotowych szablonów z łatwością mogą stworzyć m.in.: ulotki, magazyny, wizytówki, logo. Następnie przyszedł czas na praktykę. Dzieci z zaangażowaniem sprawdzały możliwości programu i wyszukiwały ciekawe szablony do przygotowania prezentacji. W drugiej części spotkania uczestnicy dowiedzieli się o możliwości montowania filmów w bezpłatnej aplikacji VideoMaker.  

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com