DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt „Zakup wyposażenia wzbogaceniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.
Zadanie dotyczy zakupu fortepianu z akcesoriami oraz pianina na potrzeby działalności muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: 62 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 157 000,00 zł

Zapytanie ofertowe

Aktualności

Cztery pory roku Vivaldiego

Na ostatnich warsztatach muzyczno-tanecznych w ramach projektu Akademia Dzieci Rozwiń Skrzydła przyszedł czas na podsumowanie i zaprezentowanie nabytych umiejętności. Celem spotkania było ukazanie poziomu artystycznego naszych małych melomanów muzyki oraz nagranie montażu słowno-muzycznego rozpowszechniającego kulturę ludową, muzykowanie, śpiew i taniec ludowy, a także zabawy ludowe. Na zakończenie uczestnicy odpoczywali przy barwnych muzycznych obrazach Czterech pór roku Vivaldiego, dzieła muzycznie oddającego kaprysy przyrody oraz cykl ludzkiego życia.  

 

Jesteśmy z Was dumni !!! Podstawą sukcesu każdego projektu jest komunikacja, pomysł, rzetelna organizacja, szczegółowe planowanie, wzorowa realizacja, energetyzujący finał i podsumowanie. Rozwinęliśmy Skrzydła!

                                                                                      

Autor opisu: Dorota Wyszołmirska, prowadząca warsztaty muzyczno-taneczne.

Autor zdjęć: Barbara Konopko – partner projektu, Anna Kamińska – dyrektor MOK

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com