DESIGNED BY joomla2you

KMH

„Od Żółkiewskiego do stanu wojennego” – spotkanie Klubu Miłośników Historii z prof. Wojciechem Polakiem

W niedzielę 10 października odbyło się kolejne spotkanie Klubu Miłośników Historii w Wysokiem Mazowieckiem, po długiej przerwie związanej z pandemią COVID-19. Wykład na temat „Od Żółkiewskiego do stanu wojennego” wygłosił prof. dr hab. Wojciech Polakabsolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiceprzewodniczący Kolegium IPN, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego UMK.

         Prof. Polak w swoim wystąpieniu omówił najpierw skomplikowane relacje polsko – rosyjskie w XVII w., w których ogromną rolę odegrał hetman Stanisław Żółkiewski. Za jego życia Rzeczpospolita stała się największą potęgą militarną i gospodarczą na kontynencie europejskim. Był geniuszem wojskowym i doskonałym dyplomatą, a jego „furia bitewna” dzielnego wodza spowodowały, że stał się synonimem męstwa, mądrości oraz zdolności do ostatecznego poświęcenia w walce za wiarę i Ojczyznę.

          Następnie nasz gość objaśnił dramatycznie trudne stosunki polsko – niemieckie po 1939 r., które „są złe i to wyłącznie z winy naszego sąsiada zza Odry”. Opowiedział o ludobójstwie dokonanym przez III Rzeszę podczas II wojny światowej wobec Polaków, kiedy to wymordowano ponad 5 mln naszych rodaków, wywożono masowo na roboty przymusowe, więziono w obozach koncentracyjnych. Ponadto zrabowano nasze skarby narodowe, dzieła sztuki oraz celowo spalono wiele polskich zabytków i skarbów kultury. „Wszystkie te zbrodnie nigdy nie zostały odpowiednio ukarane” – dodał p. Polak.

          Na zakończenie prelegent opowiedział zebranym o stanie wojennym w Polsce, podczas którego „nikczemność zmagała się z godnością i honorem”. Podkreślił bestialstwo pacyfikatorów kopalni „Wujek” wobec bohaterstwa górników, totalną cenzurę i propagandę wobec rozkwitu publicystyki oraz literatury podziemnej. Objaśnił także mechanizmy działania stanu wojennego wobec postaw niezłomnych i patriotycznych, świadczących o głębokiej wierze polskiego narodu.

          Spotkanie zakończyła ciekawa i owocna dyskusja, podczas której padło wiele pytań. Chętni mogli nabyć publikacje gościa oraz otrzymać dedykację.

A. Dąbrowska


Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com