DESIGNED BY joomla2you

KMH

„Konfederacja barska w 250-lecie jej zawiązania” - Piotr Boroń gościem Klubu Miłośników Historii

Dziesiątego marca br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się kolejne spotkanie Klubu Miłośników Historii, zorganizowane w ramach miejskich obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Z prelekcją wystąpił Piotr Boroń – polski polityk, historyk i samorządowiec, senator VI kadencji, w latach 2007–2010 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W 1986 r. ukończył studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dwukrotnie uzyskiwał stypendium Fundacji Lanckorońskich. W 2004 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem i zarządzanie w oświacie. Od 1990 r. pracował jako nauczyciel historii w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Witkowskiego w Krakowie, którego jest absolwentem.

 

Był pomysłodawcą i organizatorem m.in. kilku wystaw muzealnych, tzw. Majówek pod Kopcem Kościuszki i Małopolskich Przeglądów Pieśni Patriotycznej. Współtworzył Zwierzyniecki Salon Artystyczny. Jest także wydawcą kilku śpiewników pieśni historycznych, autorem albumów i artykułów prasowych. W 1994 r. założył i redaguje pismo parafialne „Tygodnik Salwatorski”. Należy do Akcji Katolickiej, Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, Bractwa Kurkowego.

W 2005 r. uzyskał mandat senatora VI kadencji w okręgu krakowskim. W Senacie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członka Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, reprezentował Polskę w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO. W latach 2007-2010 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W 2017 r., za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za kultywowanie tradycji patriotycznych i upamiętnianie prawdy o najnowszej historii Polski, odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Piotr Boroń w swoim wystąpieniu mówił o konfederacji barskiej, w szczególności o przyczynach zawiązania, przebiegu oraz jej następstwach i skutkach. Stwierdził, iż „była pierwszym powstaniem narodowowyzwoleńczym, o którym dzisiaj najmniej pamiętamy”. Zwrócił także uwagę na fakt, iż w jej wyniku „upadło państwo, ale przetrwał naród”.

Następnie p. Boroń przybliżył zebranym postać Józefa Pułaskiego, który na potrzeby konfederacji wydał większość swych pieniędzy i sprzedał dobra ziemskie, oraz jego syna Kazimierza – najsłynniejszego dowódcę konfederacji barskiej, bohatera wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Spotkanie uświetnił wspólny śpiew pieśni konfederatów barskich w wykonaniu wszystkich zebranych i naszego gościa.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com