DESIGNED BY joomla2you

KMH

Islam a Europa – spotkanie Klubu Miłośników Historii

W sobotę 23 lutego odbyło się spotkanie Klubu Miłośników Historii, w którym po raz drugi gościł Piotr Boroń – polski polityk, historyk i samorządowiec, senator VI kadencji, który w 1986 r. ukończył studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem prelekcji był niezwykle istotny problem czasów obecnych – islam a Europa.

Prelegent przypomniał okoliczności powstania tej wielkiej religii oraz najważniejsze zasady w niej panujące. Istnieje wiele odłamów islamu o różnym stopniu radykalności przekonań jego wyznawców. Nie zmienia to jednak faktu, że kraje, których obywatele wyznają tę religię, są państwami wyznaniowymi, w których panuje wyłącznie prawo religijne.

W trakcie wykładu poruszone zostały zagadnienia ekspansji islamu od początku jego istnienia aż do dziś.

Temat jest niezwykle rozległy i trudny, dlatego też można o nim rozprawiać bardzo długo. Mamy nadzieję, że ten wykład zachęcił słuchaczy do zgłębienia go we własnym zakresie.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com