DESIGNED BY joomla2you

KMH

Kampania polska 1939 r. – spotkanie Klubu Miłośników Historii

W niedzielę 8 września odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie Klubu Miłośników Historii. Wykład na temat „Kampania polska 1939 r. – fakty i konteksty mniej znane” wygłosił dr Marek P. Deszczyński – wykładowca Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Historyk i specjalista ds. bezpieczeństwa narodowego, współpracownik Muzeum Historii Polski.

Bada dzieje najnowsze, wojskowe, gospodarcze, dyplomatyczne i kultury, a jego zainteresowania koncentrują się wokół historii Europy Środkowej oraz Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Jest autorem lub współautorem ok. 200 publikacji, w tym książek: Historia polityczna świata. Kalendarium Wydarzeń 1945-1995, Ostatni egzamin. Wojsko Polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938-1939, Na krawędzi ryzyka. Eksport polskiego sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym, Kampania polska 1939. Polityka – społeczeństwo-kultura, t. 1-2.

Na początku swojego wystąpienia prelegent zaznaczył, że wykład jest oparty na wynikach jego blisko 30-letnich badań, których część nie była jeszcze nigdzie wygłoszona. Wystąpienie dotyczyło okoliczności związanych z wybuchem II wojny światowej. Jak się okazuje, na moment wybuchu wojny i jej losy znaczący wpływ miała sytuacja nie tylko w Europie, ale też na świecie – wiele państw na świecie było zaangażowanych w różne konflikty i problemy, które uniemożliwiały zainteresowanie się sprawą polską. Ponadto warto uświadomić sobie, że „kampania polska jest kampanią, którą badamy przez pryzmat niemiecki”. Prelegent wyświetlił wiele unikatowych fotografii, z których wiele przedstawiało polskich żołnierzy na froncie, a które zostały wykonane przez Niemców. Po wykładzie odbyła się dyskusja, podczas której padło wiele wartościowych pytań, na które dr Deszczyński udzielił wyczerpujących odpowiedzi.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com