DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt

Sukces OKAY DANCE w Czeremsze

 

Koło Tańca Nowoczesnego OKAY DANCE jak zwykle zaprezentowało wysoki poziom. W poszczególnych kategoriach dzieci zdobyły następujące nagrody i wyróżnienia:

- MINI FORMACJA do lat 9 – I miejsce

- MINI FORMACJA do lat 12 – I miejsce

- Duety do lat 9   – Maja Grabowska i Wiktoria Korzątkowska – II miejsce

- Duety do lat 12 – Ola Zawistowska i Patrycja Mężyńska – II miejsce

                           Dominika Kamińska i Natalia Czarkowska – wyróżnienie

- Solo do lat 9 – Patrycja Dąbrowska – II miejsce

- Solo do lat 12 – Dominika Kamińska  - I miejsce

                         Ania Płońska – wyróżnienie

Wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych tanecznych sukcesów.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com