DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt

Warto pójść ich śladem …

Dnia 12 marca 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbył się XII Powiatowy Konkurs Recytatorski Gimnazjalistów oraz eliminacje powiatowe 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Komisja w składzie: p. Ewa Jakubaszek – Kierownik Działu Teatralnego WOAK w Białymstoku, p. Krystyna Nadolna - lokalna poetka, pracownik Działu Pedagogicznego MBP i p. Irena Janczewska – nauczyciel polonista, wysłuchała łącznie 37 najlepszych recytatorów z powiatu wysokomazowieckiego. Młodzież występowała w Turnieju Recytatorskim i Poezji Śpiewanej. Cieszy nas fakt, że młode osoby sięgają po literaturę piękną i próbują interpretować teksty.

 Jury doceniło prezentacje następujących uczestników.

W kategorii recytacji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Gimnazjalistów nagrodę otrzymał Maciej Kaczyński z Rosochatego Kościelnego oraz Natalia Kulesza z Czyżewa. Wyróżnienia zdobyły: Wiktoria Zaleska z Kobylina B. i Michalina Faszczewska z Wysokiego Mazowieckiego. W kategorii poezji śpiewanej wyróżniona została Diana Piotrowska (Kobylin Borzymy).

Nagrodę w eliminacjach powiatowych 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz możliwość wzięcia udziału w dalszym etapie otrzymał: Filip Orłowski z LO w Wysokiem  Mazowieckiem. Wyróżnione zostały Weronika Gierałtowska (LO Wysokie Mazowieckie) oraz Marta Tymińska (ZSOiZ Czyżew). W Turnieju Poezji Śpiewanej laureatką została Katarzyna Jasińska z LO w Wysokiem Mazowieckiem.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wszystkich miłośników słowa mówionego i poezji śpiewanej zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem dnia 26 kwietnia 2014 r. W tym dniu od godz. 10:00 w naszym mieście odbędą się eliminacje wojewódzkie 59. OKR, podczas których zaprezentują się przedstawiciele niemal wszystkich powiatów z województwa podlaskiego.  

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com