DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt „Zakup wyposażenia wzbogaceniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.
Zadanie dotyczy zakupu fortepianu z akcesoriami oraz pianina na potrzeby działalności muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: 62 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 157 000,00 zł

Zapytanie ofertowe

Aktualności

Otrzymaliśmy dofinansowanie dla projektu „Nasi Lokalni Bohaterowie” – oczami młodych !

Pragniemy poinformować, że projekt: „Nasi Lokalni Bohaterowie” – oczami młodych zgłoszony do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2020 otrzymał dofinansowanie w wysokości 8 500 zł. 

 

Celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom zdobycia różnych umiejętności społecznych.

Osią projektu  jest pamięć o lokalnych bohaterach.

Projekt zakłada m.in. zorganizowanie warsztatów historycznych, fotograficzno-graficznych, zwiedzanie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz spotkania plenerowe młodzieży.

Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat, ucząca się w mieście Wysokie Mazowieckie. 

 

Program Polsko –Amerykańskiej Fundacji  Wolności

Równać Szanse 2020 – Regionalny Konkurs Grantowy

Nazwa projektu: „Nasi Lokalni Bohaterowie” – oczami młodych

 

Dofinansowanie: 8 500 zł

Całkowity koszt projektu: 10 290 zł

Czas trwania projektu: luty - lipiec 2021 r.

Szczegóły: Wyniki RKG 2020 - Województwo podlaskie

 

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com