DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt „Zakup wyposażenia wzbogaceniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.
Zadanie dotyczy zakupu fortepianu z akcesoriami oraz pianina na potrzeby działalności muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: 62 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 157 000,00 zł

Zapytanie ofertowe

Aktualności

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „Nasi Lokalni Bohaterowie” - oczami młodzieży

W zeszłym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Projektu „Nasi Lokalni Bohaterowie” – oczmi młodzieży z Programu RÓWNAĆ SZANSE Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

15-osobowa grupa młodych ludzi spotkała się online z koordynatorem z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem. Uczestnicy poznali cele programu i projektu, a także uzgodnili działania projektowe na okres 6 miesięcy. Młodzież miała możliwość przedstawienia się i zaprezentowania w nowej grupie. Wszyscy wyrazili zadowolenie z tego, że zapisali się do projektu dotyczącego lokalnej historii.

Następnie odbył się podział na 3 grupy zadaniowe: organizacyjną, publicystyczną i kronikarską, gdzie każdy sam przypisał się do odpowiedniego zespołu. Uzgodniono terminy kolejnych spotkań, tym razem „na żywo” w małych grupach w Miejskim Ośrodku Kultury z zachowaniem reżimu sanitarnego. Rozstaliśmy się w poczuciu radości z udziału w rozpoczętym nietuzinkowym działaniu, ktore może stać się dla wszystnich niesamowitą przygodą.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com