DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt „Zakup wyposażenia wzbogaceniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.
Zadanie dotyczy zakupu fortepianu z akcesoriami oraz pianina na potrzeby działalności muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: 62 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 157 000,00 zł

Zapytanie ofertowe

Aktualności

Kolejne spotkania w ramach projektu „Nasi Lokalni Bohaterowie” – oczami młodzieży

12 lutego w Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowała, z zachowaniem reżimu sanitarnego, spotkania trzech grup młodzieży w ramach Projektu „Nasi Lokalni Bohaterowie” – oczami młodzieży z Programu RÓWNAĆ SZANSE Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

 

 

Tym razem były to spotkania „na żywo” w kawiarni Miejskiego Ośrodka Kultury. Rozpoczęła je pani Anna Kamińska dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, kierując do uczestników projektu ciepłe słowa zapewniające o życzliwości i współpracy. Młodzież wyraziła zadowolenie z możliwości spotkania się w grupach, ponieważ wszyscy mogli się bliżej poznać. Młodzi ludzie ustalili zasady pracy w grupie. Opracowali też mapę swojego środowiska pod kątem potencjału, z którego mogą skorzystać podczas realizacji projektu. Uzgodniono wykonanie zakupów projektowych. Przygotowano kolejne spotkanie – warsztaty historyczne, które odbędą się w najbliższy piątek 19 lutego br.

 

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com