DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt „Zakup wyposażenia wzbogaceniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.
Zadanie dotyczy zakupu fortepianu z akcesoriami oraz pianina na potrzeby działalności muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: 62 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 157 000,00 zł

Zapytanie ofertowe

Aktualności

Uczestnicy projektu "Nasi lokalni bohaterowie" otrzymali gadżety z Programu Równać Szanse

Na spotkaniu w dniu 24 lutego br. dotyczącym projektu „ Nasi Lokalni Bohaterowie - oczami młodzieży” uczestnicy rozpakowali przesyłkę z gadżetami. Było dużo radości!

Następnie młodzież udała się do sklepu, by dokonać zakupu materiałów projektowych.

Projekt realizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wysokiem Mazowieckiem.

Program Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

 https://www.facebook.com/mbpwysmaz

@rownacszanse.pfdim(Facebook) 

@rownacszanse (Instagram)

@rownacszanse (Tik Tok)

Strona Programu Równać Szanse 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com