DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt „Zakup wyposażenia wzbogaceniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.
Zadanie dotyczy zakupu fortepianu z akcesoriami oraz pianina na potrzeby działalności muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: 62 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 157 000,00 zł

Zapytanie ofertowe

Aktualności

Projekt „Nasi Lokalni Bohaterowie - oczami młodzieży” - zakończony!

W czwartek, 8 lipca br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się uroczyste spotkanie pn. „ŚWIĘTO PROJEKTU” wieńczące realizację projektu w ramach programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Przez okres sześciu miesięcy piętnaścioro nastolatków z Wysokiego Mazowieckiego i okolic realizowało  działania projektowe dotyczące lokalnej historii. 

 Udział w projekcie umożliwił młodym ludziom zdobycie różnych umiejętności społecznych. Uczestniczyli oni w dwóch warsztatach historycznych. Mieli też możliwość konsultacji z nauczycielem historii. Skorzystali również z warsztatów fotograficzno-graficznych, gdzie nauczyli się wykonywania zdjęć aparatem cyfrowym zakupionym na potrzeby projektu oraz projektowania materiałów graficznych. Chętnie spotykali się w Miejskiej Bibliotece Publicznej średnio raz w tygodniu, by realizować zadania projektowe. Odbyły się też dwa spacery historyczne po naszym mieście. Młodzież zorganizowała  spotkanie z Grupą Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii PLIS oraz historyczny wyjazd edukacyjny. W ten sposób miała możliwość dotarcia do wiedzy o ważnych dla naszego środowiska postaciach, by upamiętnić je we wspólnie wykonanym wirtualnym albumie.

         Na spotkaniu pn. „Święto Projektu” młodzież przedstawiła zaproszonym gościom prezentację zawierającą relację z jej wspólnej pracy i zdobytych doświadczeń. Zaprezentowała też wirtualny album pn. „NASI LOKALNI BOHATEROWIE”. Papierową wersję albumu uczestnicy projektu przekazali: Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Prezesowi Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii PLIS oraz Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Miasta Wysokie Mazowieckie. Wirtualny album zostanie umieszczony na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Wszystkim uczestnikom spotkania młodzi ludzie wręczyli podziękowania, a sami otrzymali z rąk pani Anny Kamińskiej Dyrektor MOK oraz pana Jarosława Siekierko Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie -  zaświadczenia i upominki. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

 

    Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie mieli możliwość rozwoju swoich umiejętności komunikacyjnych, organizacyjnych, współpracy z innymi ludźmi i instytucjami a także rozwijali się w pracy zespołowej. Młodzież nawiązała nowe kontakty, co przełożyło się na umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego. Formuła zająć stworzyła jej warunki do rozwoju osobowości, analizowania swoich mocnych i słabych stron oraz  samorealizacji.

Realizatorem projektu była Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem.

Młodzież jest zadowolona z udziału w projekcie, czego dowodem mogą być słowa jednego z uczestników:

„Udział w projekcie „Nasi Lokalni Bohaterowie - oczami młodzieży”, przede wszystkim pozwolił mi poznać moje miasto od zupełnie innej strony. Wszak, nie na co dzień mamy okazję dowiedzieć się czegoś o osobach, które mocno wpłynęły na skalę lokalną, jak i całego kraju.  Co więcej, pracowałem ze wspaniałymi ludźmi o różnych charakterach, nawiązałem nowe znajomości i świetnie bawiłem się przy tym wszystkim. Czasu spędzonego w ramach projektu nie zapomnę i zapewne nie mógłbym spożytkować go w żaden lepszy sposób.”

Julek

 

 

 

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com