DESIGNED BY joomla2you

Pracownia Orange

Tydzień Pracowni Orange - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dzisiaj po raz pierwszy w Pracowni Orange w Wysokiem Mazowieckiem obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku. 

O godzinie 15:30 zapraszamy na spotkanie organizacyjno-informacyjne dotyczące wolontariatu przy Pracowni Orange. Chcemy wyjaśnić zagadnienia dotyczące tego tematu, a także uhonorować osoby, które już nas wspierają oraz zaprosić chętnych do współpracy.

Krótko o idei wolontariatu:

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XI wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy Kościoła) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF.

W Polsce istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami.

(Źródło informacji: https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-wolontariusza)

Zrealizowane w ramach programu
Pracownie Orange

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com